Basikal boleh ditunggang paling kecil didunia


Gila aahh..boleh tunggang basikal sekecil ini. Letih ibu jari kaki nak mengayuhnye..

View the original article here

Add Comment


*